Stowarzyszenie Wsi Szufnarowa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Szufnarowa

Noc muzeów

Noc muzeów w Izbie Pamięci - Jak żyli i pracowali nasi przodkowie.
Z inicjatywy Ośrodka Kultury z cyklu Odkrywamy nasze Małe Ojczyzny w Izbie Pamięci odbyła się I Noc Muzeów. Mimo złej pogody z historią naszych przodków, z ich ciężką i trudną pracą "ukrytą" w zgromadzonych przedmiotach spotkało się około 70 osób. Utworzenie Izby Pamięci jest wyrazem wdzięczności i hołdem dla ś.p. ks. Kan. Bronisława Domino. Historia tego miejsca łączy się z jego życiem i działalnością w naszej społeczności przez ponad 30 lat. Obiekt i jego eksponaty służą pogłębianiu wiedzy historycznej i wyobrażenie o ciężkiej pracy naszych przodków.

 
2018-05-20
admin,
 

Odkrywamy nasze Małe Ojczyzny

Majówka przy Izbie Pamięci.
Maryjne nabożeństwo majowe zostało odśpiewane tak jak kiedyś przy kapliczkach przydrożnych śpiewano. Celem było pokazanie młodszym a przypomnienie starszym tego pięknego zwyczaju i tradycji. Szczególnie w tym miejscu, gdzie w naszej miejscowości zgromadzone są eksponaty świadczące o życiu i pracy naszych przodków. 

 
2018-05-20
admin,
 

Akcja „Daj włos” dla fundacji RaknRoll.

          W dniu 30 kwietnia 2018 r. odbyła sie pierwsza część akcji przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa  wraz z salonem fryzjerskim Victoria w Ropczycach pod nazwą „Daj włos” dla fundacji RaknRoll. Akcja polega na darmowym oddawaniu włosów na peruki dla kobiet po chemioterapii walczących z rakiem.  W pierwszej części organizowanej akcji swoje włosy oddały: Koziarz Maria z Szufnarowej oraz Leśniak Paulina z Niewodnej.

W dniu 9 czerwca 2018 r.odbyła się druga część akcji. Na apel Stowarzyszenia odpowiedziały uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i przekazały bezpłatnie swoje włosy. Zaangażowane w akcję dziewczynki to: Drygaś Weronika, Długosz Weronika, Longosz Wiktoria, Zięba Alicja i Zygmunt Weronika.

Akcja trwa nadal. Może w niej wziąć udział mały, duży, on, ona, każdy kto ma minimum 25 cm włosów do ścięcia i zmieniając swój wygląd chce zrobić coś dobrego dla innych. Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel. 

Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel. Zdjęcia z akcji znajdują się w galerii zdjęć.

 
2018-05-01
admin,
 

Spotkanie członków Stowarzyszenia z grupą mieszkańców

W dniu 10 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa z grupą mieszkańców okolicy planowanej inwestycji polegającej na "wydobyciu piaskowca ze złoża Szufnarowa metodą odkrywkową..." na temat zagrożeń związanych z tą inwestycją.

Planowane są kolejne spotkania z wszystkimi mieszkańcami w celu uzyskania ich opinii w tym temacie.

 
2018-02-10
admin,
 

"Kamieniołom" w Szufnarowej? Jaki będzie wpływ na nasze domy, wodę, środowisko?

 

Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego

  Wiśniowa, dnia 09.01.2018r.

Ś.6220.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu do organu opiniującego

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257) oraz stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. w/w ustawy, w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 09.01.2018r. wystąpiono do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 09.01.2018r. do dnia 24.01.2018r.

                                                                                                                            

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

 
2018-01-16
admin,
 

Sukces uczennicy klasy VII

Klaudia Furtek - uczennica klasy VII zakwalifikowała się do III Kuratoryjnego Wojewódzkiego etapu konkursu z języka polskiego. Gratuluję uczennicy sukcesu i życzę dalszych osiągnięć.

Nauczyciel j. polskiego mgr Jolanta Nowak-Jajko

 
2018-01-04
admin,
 

Nasza szopka

Aktywna Szufnaowa. Dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowej rodziny możemy się pochwalić piękną ruchomą szopką. Brawo.
https://youtu.be/zrqIvGf8iPs

 
2017-12-27
admin,
 

Szufnarowa bezpieczna.

Tak twierdzą mieszkańcy naszej wioski, okazując bierną postawę na zorganizowane spotkanie z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Strzyżowie. Na zaproszenie i informację Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi odpowiedziało aż 4 osoby przychodząc na spotkanie. Na spotkaniu poruszone były ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa i współpracy z policją w celu usprawnienia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku naruszenia prawa. Dziękuję pracownikom Policji oraz osobom, które zechciały porozmawiać na te ważne tematy.

 
2017-10-27
admin,
 

Piknik - integrowanie wioski

W sobotę 21 października odbył się piknik. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka. Piknik był zorganizowany na podsumowanie projektu Aktywna Szufnarowa, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Społecznych. Partnerami byli: Ochotnicza Straż Pożarna i  KGW z Szufnarowej. Na pikniku prezentowali swoje prace lokalni twórcy: Zofia Arciszewska, Halina Arciszewska w kategorii haft krzyżykowy, Krzysztof Gabor - rzeźba i płaskorzeźba oraz Stanisław Koziarz - malarstwo. W czasie pikniku odbył się pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego przygotowany przez OSP Szufnarowa i Powiatową Straż ze Strzyżowa. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się także z wystawą  sprzęttu policyjnego zorganizowaną przez jednostkę Powiatowej Policji w Strzyżowie. Wiele było atrakcji dla dzieci na zjeżdżalni i dmuchanym zamku, na nowo otwartym placu zabaw i w czasie konkurencji sportowo- rekreacyjnych. W miłej, wesołej i przyjaznej atmosferze podczas pikniku można było degustować regionalne potrawy, takie  jak tradycyjne proziaki, smalec z ogórkami i grzybkami, oponki, roladki, domowy chleb, pastę z soczewicy oraz kiełbaskę i kaszankę z grilla i tradycyjny bigos. Dzieci oprócz zabawy otrzymały watę cukrową i popkorn, uczestniczyły w spotkaniu z animatorkami ruchu. Jesienna pogoda w czasie pikniku także dopisała i nie przeszkodziła w jego organizacji. Zdjęcia z pikniku można zobaczyć w galerii zdjęć naszej strony.

 
2017-10-22
,
 

Zaproszenie na piknik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Grupa Odnowy Wsi Szufnarowa, Rada Sołecka zapraszają

na piknik w dniu 21 października 2017 r. na stadionie LKS Albatros w Szufnarowej.

W programie:

- OTWARCIE  NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI,

- PODSUMOWANIE PROJEKTU F I O, AKTYWNA SZUFNAROWA

- TURNIEJ WSI O PUCHAR SOŁTYSA

- DARMOWY POCZĘSTUNEK

- WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH .

Zapraszamy

 
2017-10-17
admin,
 

PIKNIK

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa organizuje 

PIKNIK INTEGRACYJNY

który odbędzie się 21 października 2017 r. o godz. 14.00

na stadionie LKS Albatros.

Piknik będzie podsumowaniem projektu Aktywna Szufnarowa.

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

 
2017-10-17
admin,
 

Pilates

Informuję wszystkich zainteresowanych, że od 18 września rozpoczyna się jesienna edycja Pilates. Spotykamy się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 19.00

 
2017-09-18
admin,
 

Gminne dożynki 2017

Szufnarowa szykuje dożynki gminne a pogoda płata figle. 

 
2017-08-19
admin,
 

Coś dla dzieci w Szufnarowej

 

Informujemy, że Sołectwo Szufnarowa uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 r

Przygotowany został wniosek o dofinansowanie, który zakłada realizację inwestycji pn : „Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw”.

 
2017-08-07
admin,
 

Akademia Szufnarowej

Przez całe wakacje trwają wykłady w Akademii Szufnarowej.

W czwartek 10 sierpnia kolejny wykład. Tym razem będzie o znaczeniu wody w naszym organizmie. Zapraszamy, budynek Rady Sołeckiej godzina 19 00

 
2017-08-07
admin,
 

Akademia Szufnarowej

Akademia Szufnarowej to kolejne działanie.

 "Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Działanie skierowane jest do wszystkich chętnych w wieku około 50 lat i więcej. Tworzy je cykl 8 wykładów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia.

Wykłady prowadzone będą w każdy czwartek o godzinie 1900  w budynku Rady Sołeckiej w Szufnarowej.

Terminy wykładów:

  • 13 lipca 2017 r.
  • 20 lipca 2017 r.
  • 27 lipca 2017 r.
  • 3 sierpnia 2017 r.
  • 10 sierpnia 2017 r.
  • 17 sierpnia 2017 r.
  • 24 sierpnia 2017 r.
  • 31 sierpnia 2017 r.
 
2017-07-23
admin,
 

Pilates

Ruszyło pierwsze działanie naszego stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Gminy na prowadzenie zajęć pilates dla chętnych osób, które chcą usprawnić swoja aktywność fizyczną. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną trenerkę Pilates, odbywają się w poniedziałki i piątki w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. 

 
2017-07-10
admin,
 

Witamy w Serwisie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa

Witamy Serdecznie w Serwisie informacyjnym Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa.

Zamieszczane tu będą informacje związane z naszą miejscowością pod nazwą Aktywna Szufnarowa.

Zapraszamy do śledzenia strony oraz wysyłania komentarzy  i pomysłów 

 
2017-06-26
admin,