Stowarzyszenie Wsi Szufnarowa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Szufnarowa

Warsztaty zielarskie.

 

W dniu 21 lipca 2022 r. odbyły się drugie już warsztaty zielarskie przygotowujące do udziału w wydarzeniu pn. "Zachowanie i pielęgnowanie tradycji wykonywania wieńców żniwnych na Święto Maatki Boskiej Zielnej". Inicjatywa dofinanowana jest w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 - 2023". Na warsztatach przygotowane zostały materiały  i wykonano wieniec żniwny do poświęcenia w kościele na Święto Matki Boskiej Zielnej. Warsztaty prowadziła pani Janina Rymarska z Jazowej. W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

 

Zdjęcia z prowadzonych warsztatów zobacz w galerii.

 
2022-07-21
admin,
 

Warsztaty Grupy śpiewaczej.

W dniu 25 lipca 2022 r. odbyły się drugie już warsztaty śpiewacze przygotowujące Grupę śpiewaczą z Szufnarowej do udziału w wydarzeniu pn. "Zachowanie i pielęgnowanie tradycji wykonywania wieńców żniwnych na Święto Maatki Boskiej Zielnej". Inicjatywa dofinanowana jest w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 - 2023". Na warsztatach przygotowane zostały pieśni obrzędowe śpiewane dawniej w kościele na Święto Matki Boskiej Zielnej. Warsztaty prowadził bezpłatnie pan Bartosz Gałązka - regionalista z Krosna, zbieracz pieśni dawnych. W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

 

Zdjęcia z prowadzonych warsztatów zobacz w galerii.

 

 

 
2022-07-25
admin,
 

Dożynki po dawnemu

 

11 września 2022 r. w Domu Kultury w Szufnarowej odbyło się wydarzenie pt. „Dożynki po dawnemu”. Jego organizatorami było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Grupa śpiewacza. Podczas uroczystości wykonano stare pieśni pochodzące z terenu Szufnarowej, które zebrał i przygotował z Grupą śpiewaczą p. Bartosz Gałązka.

W ramach tego wydarzenia odbyła się promocja albumu „Wieńce żniwne Rozalii Ząbik”, jego wydawcą jest Agencja wydawniczo-fotograficzna GRAFFIA z Krosna.

W albumie pokazano ponad 100 zdjęć wieńców wykonanych przez panią Rozalię w ciągu prawie 50 lat. Wydawnictwo, jak i samo wydarzenie zostało sfinansowane z funduszy Gminy Wiśniowa oraz Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych. Uczestnicy wydarzenia otrzymali album, który cieszył się dużym zainteresowaniem, a sama autorka wieńców ze wzruszeniem podpisywała kolejne jego egzemplarze.

Cieszy fakt, że licznie przybyli na spotkanie mieszkańcy Szufnarowej są dowodem na integrujący lokalną społeczność aspekt tego rodzaju spotkań. Jest to też kolejna udana inicjatywa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, które udanie

i skutecznie animuje życie lokalnej społeczności

 

 
2022-09-14
admin,
 

XXX Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśni Naszych Korzeni" w Jarosławiu

 

26 sierpnia - w jarosławskiej Kolegiacie Bożego Ciała na XXX festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśni Naszych Korzeni" uczestniczyła Grupa śpiewacza z Szufnarowej. Grupa została zaproszona przez Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" do udziału w koncercie pod nazwą „Pasja podkarpacka”. W koncercie tym odbył się przegląd śpiewów wchodzących w skład tradycyjnych nabożeństw pasyjnych, tych które są żywe do dziś, i tych, które zapomniano. Większość kompozycji z tego programu to utwory zaczerpnięte z repertuaru parafii położonych na obszarze dzisiejszego woj. podkarpackiego. Ukazują one obraz ludowych tradycji wielkopostnych z południowej Polski. Przygotowanie tego koncertu umożliwiła życiowa pasja badacza, a zarazem zbieracza – wydawcy i współpracownika Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu” pana Bartosza Gałązki.

Dzięki p. Bartoszowi, który zbiera i zapisuje dawne pieśni - ludowe nabożeństwa zostają zachowane w żywej tradycji lokalnych społeczności. Grupa śpiewacza z Szufnarowej przygotowana przez pana Bartosza Gałązkę w jarosławskim koncercie zaśpiewała trzy utwory pasyjne, które śpiewano dawno w kościele w parafii Niewodna.

 
2022-08-27
admin,
 

Warsztaty śpiewacze

Ogłoszenie.

 W dniu 30 maja 2021 r. o godz. 15.00 w Budynku Rady Sołeckiej w Szufnarowej odbędą się warsztaty śpiewacze dla dorosłych. Zapraszam zapisane osoby oraz innych chętnych do wspólnego spiewania szufnarowskich pieśni.

 
2021-05-22
admin,
 

Warsztaty śpiewacze

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa w ramach kampanii do wydania spiewnika Szufnarowej zaprasza chętne osoby do wspólnego spiewania starych szufnarowskich pieśni. Zorganizowane będą dwa warsztaty śpiewacze. Jeden dla osób starszych, drugi dla dzieci i młodzieży. warsztaty poprowadzą artyści z krośnieńskiego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Zainteresowane osoby proszę o kontakt . Zenon Petka 

 
2021-05-04
admin,
 

Śpiewy tradycyjne z Szufnarowej – o projekcie

 

"Co wieś, to inna pieśń” – powtarzają starsi ludzie, zwracając uwagę na lokalne zróżnicowanie folkloru słowno-muzycznego. Często te same utwory nawet w sąsiadujących ze sobą miejscowościach brzmią inaczej – różnice dotyczą melodii, rytmu, tempa, stylu wykonania, niekiedy gwarowej wymowy, rzadziej: kształtu tekstu słownego, doboru strof… Niektóre wsie wyróżnia niespotykany nigdzie indziej zasób repertuaru.
Szczęśliwie dla naszej kultury tradycyjnej ciągle jeszcze trwa „ostatnia chwila” na dokumentowanie i ocalanie tej barwnej różnorodności.

Celem prezentowanego tu projektu, realizowanego w latach 2020-2021 przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, jest utrwalenie takich właśnie „lokalnych” utworów wybranych spośród kilkuset zarejestrowanych podczas badań terenowych prowadzonych w latach 1997-2020 w miejscowości Szufnarowa (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski) przez wyżej podpisanego. Utwory pochodzą z przekazu międzypokoleniowego, dziś już niestety przerwanego, a w swojej oryginalnej postaci zostały zaśpiewane przez (przede wszystkim) najstarszych mieszkańców wsi i nagrane w trakcie wywiadów indywidualnych lub w sytuacji śpiewu zbiorowego.

Wkrótce ukaże się publikacja książkowa zawierająca transkrypcje tych utworów. Książce będzie towarzyszyć płyta… i liczne ciekawe działania towarzyszące, m.in. warsztaty repertuarowe.

Materiały do publikacji opracowane zostały przez Pana Bartosza Gałązkę.

 
2020-12-02
admin,
 

Promocja książki

 

Z Maryją zwyciężyliśmy...

23 sierpnia 2020 r. w Szufnarowej odbyło się wydarzenie promocyjne, wieńczące zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Sołecką Grupę Odnowy Wsi Szufnarowa. Było to podsumowanie zadania pod nazwą „Wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnych nt. historii parafii oraz budowy kościoła w Szufnarowej” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Realizacja zadania sponsorowana była z budżetu Gminy Wiśniowa i Budżetu Województwa Podkarpackiego.
Książka pt. „Z Maryją zwyciężyliśmy. Historia budowy kościoła i powstania parafii w Szufnarowej (1970-2020) jest hołdem dla śp. ks. Bronisława Domino oraz mieszkańców Szufnarowej, którzy w latach 1971 – 1975 z determinacją i uporem przeciwstawili się komunistycznemu zniewoleniu i doprowadzili do wybudowania kościoła ze starej stodoły. Opracowanie tekstu, szatę graficzną i organizację wydruku wykonali członkowie stowarzyszenia: Zenon Petka, Danuta Brzoza i Małgorzata Książek. Publikację wydała Agencja Wydawniczo-Fotograficzna – Graffia w Krośnie.
W zorganizowanym wydarzeniu promocyjnym uczestniczył ks. Antoni Domino – brat – bliźniak księdza Bronisława, żyjący budowniczowie kościoła, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy lokalnej społeczności. Podczas wydarzenia przedstawiono sylwetkę ks. Bronisława, czytano fragmenty książki obrazując tekst historycznymi zdjęciami. Wręczono podziękowania żyjącym budowniczym kościoła. Program uświetniła pieśniami Sylwia Żurawska. W miłej atmosferze, przy poczęstunku zorganizowanym przez Stowarzyszenie odbyła się dalsza część spotkania, w której dzielono się wspomnieniami i refleksjami podczas przeglądania kart książki.
Zenon Petka.

 
 
2020-08-28
admin,
 

Promocja książki na jubileusz 50-lecia parafii w Szufnarowej

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SZUFNAROWA oraz Sołecka Grupa Odnowy Wsi

serdecznie zapraszają mieszkańców Szufnarowej na spotkanie promocyjne książki pt. "Z Maryją zwyciężyliśmy. Historia budowy kościoła i tworzenia parafii w Szufnarowej (1970-2020).

Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Szufnarowej. 

Serdecznie zapraszamy.

 
2020-08-14
admin,
 

Międzypokoleniowe spotkanie podczas promocji książki

 

6 października 2019 r. w Szufnarowej odbyło się wydarzenie promujące i wieńczące realizowane zadanie  w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Było to podsumowanie zadania pn. Wydanie publikacji pod tytułem „Ocalone wspomnienia - II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”.

Książka pt. „Ocalone wspomnienia - II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”  to lekcja historii dla wielu pokoleń przekazana przez żyjących mieszkańców Szufnarowej, świadków tragicznych czasów II wojny światowej.

Na wydanie książki złożyły się prace wielu osób:

- uczniowie SP. im. Jana Pawła II w Szufnarowej oraz członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa przeprowadzali wywiady wśród żyjących świadków II wojny światowej oraz wykonali dokumentację zdjęciową,

- ilustracje plastyczne wykonane przez Pawła i Tomasza Micków oraz Jana Szteligi,

- głosy rozmówców utrwalone na płycie CD opracowanej przez Mateusza Koziarza,

- zespół aktywnych członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, w składzie Danuta Brzoza, Elżbieta Piękoś i Zenon Petka dokonał opracowania wywiadów w formie tekstu do publikacji,  opracowania szaty graficznej i organizacji wydruku.

Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia poziomu integracji mieszkańców i utrwalenia więzi międzypokoleniowej a także kultywowania tradycji obchodów związanych z rocznicą tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Pozwoliła zachować w pamięci tych, którzy zginęli oraz dowartościować żyjących świadków  i uzmysłowić im jak ważni są oni i ich wspomnienia tragicznego okresu młodości i dzieciństwa dla młodego pokolenia. Publikacja uświadamia młodemu pokoleniu, że tragizm wojny dotykał także mieszkańców małych społeczności lokalnych, pokazuje jakie brzemię doświadczeń życiowych dźwigają na swych barkach żyjący świadkowie wojny. 

Na zorganizowane wydarzenie promocyjne zaproszone  zostały osoby udzielające wywiadów, przedstawiciele władz samorządowych, oraz mieszkańcy lokalnej społeczności. Podczas wydarzenia młodzież czytała fragmenty wspomnień, przeplatając je tematycznie dobranymi piosenkami. Z kolei zaprzyjaźniony folklorysta, popularyzator kultury ludowej wśród młodzieży i dorosłych, znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski pan Bartosz Gałązka przedstawił opracowane pieśni, które znalazły się na dołączonej do książki płycie.

Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek, który umilał spędzony czas i rozmowy w gronie znajomych, którzy często po wielu latach spotkali się w swojej rodzinnej miejscowości.

W organizację wydarzenia zaangażowali się członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież..

Zdjęcia z promocji znajdują się w galerii.

 

 
2019-10-09
admin,
 

Ocalone wspomnienia - promocja książki

 

Grupa Odnowy Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich

i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa

serdecznie zapraszają

Mieszkańców Szufnarowej

na spotkanie promocyjne książki

Ocalone wspomnienia. II wojna światowa

w pamięci mieszkańców Szufnarowej”.

Spotkanie odbędzie się

6 października 2019 roku o godz. 14.00

w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

 w Szufnarowej.

Serdecznie zapraszamy

 
2019-09-30
admin,
 

III Przegląd Kapel Podkarpacia.

W niedzielę, 7 lipca 2019 roku, w Obarzymie odbył się III Przegląd Kapel Podkarpacia.

Przegląd ma na celu przypomnieć piękno muzyki ludowej, a także podtrzymywać tradycje naszych przodków. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza prałata Kazimierza Kaczora, który w latach 70., będąc wikarym w parafii w Dydni, uczestniczył w odzyskiwaniu dawnych cerkwi, kneblowanych przez władze komunistyczne, i przywracaniu im funkcji miejsca kultu. Następnie odbyły się występy zespołów. Na scenie zaprezentowali się: Kapela „Młoda Przepióreczka” z Gminy Dydnia, Grupa Obrzędowa z Szufnarowej z Gminy Wiśniowa,Kapela „Przysietczanie” z Gminy Brzozów, Entre dos Aguas un Teatro z Gminy Dydnia. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Obarzymie częstowały przygotowanymi przez siebie słodkościami. Oprócz tego na gości czekały kiełbaski z grilla, zimne i ciepłe napoje, lody.

Grupa obrzędowa z Szufnarowej przedstawiła obrzęd kiszenia kapusty. Grupa obrzędowa to wielopokoleniowa  grupa, którą tworzą: seniorka P. Janina Tokarska, młodzież szkół średnich: Anna Rachwał, Magdalena Czaja, Paweł Koczela oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej: Oliwia Olech, Weronika Zygmunt, Karolina Świrad i Alicja Zięba.

Grupę prowadzi emerytowany nauczyciel, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa – Zenon Petka. Grupa działa doraźnie w miarę potrzeb środowiska oraz możliwości czasowych członków zespołu. W chwili obecnej, ze względu na stan zdrowia p. Janina nie występuje w większych przedsięwzięciach. Często wspiera grupę śpiewem. Grupa występowała w lokalnych uroczystościach szkolnych, gminnych i powiatowych min. w I Powiatowym  Konkursie o Tradycji „Wieź mnie koniku wieź” we Frysztaku. Zdjęcia w galerii.

 
2019-07-10
admin,
 

Walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia

W sobotę 11 maja 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Sprawozdanie przedstawia nasze działania w ubiegłym roku. Udzielono absolutorium zarządowi.

 

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa.

 

            Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa zostało zarejestrowane w dniu 08.07. 2016 r. Nadany został nr regon, NIP i KRS.

W okresie od stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.  odbyło się 2 zebrania.

Rozliczono zabawę sylwestrowa, z której dochód w wysokości 3000 zł przekazany został na konto Stowarzyszenia  w postaci darowizny.

W lutym 2018 r. Stowarzyszenie otrzymało  dotację od Urzędu Gminy  w wysokości 10 000 zł na wsparcie w zakresie rozwoju sportu pod nazwą Aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Szufnarowa poprzez prowadzenie nordic – walking i Pilates, systemu ćwiczeń fizycznych ”. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu przez okres od lutego do grudnia.

W czerwcu została podpisana umowa z FIO na zadanie pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Szufnarowa poprzez krzewienie tradycji ludowych i legend wśród młodego pokolenia”. Otrzymana dotacja w kwocie 5000 zł, koszt własny w inicjatywie poniesiony został w wysokości 798,56 zł. W inicjatywie odbyły się warsztaty historyczne w szkole z uczniami klas V – VIII oraz w Izbie Pamięci dla klas O, I, III, IV. Następnie przygotowano Qest oraz opracowano foldery o Szufnarowej, tabliczki informujące o legendach oraz oznakowanie tras. Zakupiono aparat fotograficzny do wykonywania dokumentacji zdjęciowej.

We współpracy z Fundacją „Dobre Życie” Łukasz Dziok oraz Zenon Petka uczestniczyli w szkoleniu  Akademii Lokalnej Animacji, która przygotowuje do działań w lokalnej społeczności. Finalnym działaniem zakończonego szkolenia była  kontynuacja realizowanej wcześniej  inicjatywy ale pod nazwą „Spotkanie z przeszłością wsi na 100-lecie odzyskania niepodległości  dzięki której udało się przywrócić do życia legendy z terenu Szufnarowej przekazywane z pokolenia na pokolenie. Projekt był silnie związany z edukacją historyczną wśród najmłodszych.  Kulminacją projektu  było nakręcenie  filmu dotyczącego lokalnych legend o źródełku Rozalii oraz o Rycerzu Szufnarze i skale Dudniacz. Koszt filmu 5000 zł został sfinansowany z budżetu Gminy z działu promocji wsi.

Do wspólnej pracy zaproszono uczniów ze Szkoły Podstawowej, ich rodziców, a także Seniorów z  Szufnarowej. W ramach inicjatywy zorganizowano prapremierę filmu połączoną z warsztatami plastycznymi, podczas których wykonano kartonowe pudełka do podglądania przez dziurkę od klucza scen z poznanych przez nich legend. Działalność w ramach inicjatywy lokalnej cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów - filmy o lokalnych legendach zostały wyemitowane w TVP Rzeszów i w Teleexpressie. Nagrany został także wywiad z uczestnikami realizowanego projektu emitowany w Radio Rzeszów. Na podsumowanie inicjatywy zorganizowane zostało „Spotkanie z historią wsi Szufnarowa” z przygotowaniem poczęstunku dla wszystkich około 150 osób.

 W drugiej edycji AAL uczestniczyły Danuta Brzoza i Elżbieta Piękoś, które realizują kolejną inicjatywę dotyczącą zachowania w pamięci pokoleń okrutnej historii czasów wojny przeżytych przez naszych dziadków i rodziców.

W maju wspólnie z Ośrodkiem Kultury, parafią i Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowana została majówka pn. „Noc Muzeów w Izbie Pamięci”

W sierpniu przy pomocy p. Rozalii Ząbik przygotowaliśmy wieniec dożynkowy, z którym uczestniczyliśmy w procesji Zielnej oraz w dożynkach diecezjalnych w Rzeszowie.

W październiku z członkami Grupy Odnowy Wsi zorganizowane zostało podsumowanie zadania Oddanie mini trybun na stadionie Albatros”. Członkowie naszego stowarzyszenia przygotowali poczęstunek dla uczestników Pikniku (około 100 osób). Na pikniku podsumowano także akcję „Daj włos”, w której uczestniczyło 9 osób oddając 123 cm włosów dla Fundascji Rack and Roll” na wykonanie peruk dla osób po chemioterapii w walce z rakiem.

Kwotą 1000 zł dofinansowno malowanie dachu na budynku Izby Pamięci. Wykonano remont pokrycia papą szopy i malowanie wiat ustawionych przy budynku Izby Pamięci.

W grudniu rozliczony został projekt „Aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Szufnarowa poprzez prowadzenie nordic – walking i Pilates, systemu ćwiczeń fizycznych ” oraz  „Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Szufnarowa poprzez krzewienie tradycji ludowych i legend wśród młodego pokolenia” , sporządzono dokumenty i wysłano do Urzędu Skarbowego i ZUS,  na bieżąco prowadzona jest Amerykanka – księga dokumentacji finansowej Stowarzyszenia. Złożony został kolejny  wniosek do Urzędu Gminy na kontynuację zadania w zakresie rozwoju sportu pod nazwą Aktywni w trosce o zdrowie. Obecnie trwają zajęcia 1 raz w tygodniu – dla korzystających z Pilates i 1 raz w tyg. dla osób z kłopotami w funkcjonowaniu stawów i kręgosłupa.

 

Rozliczenie przychodów i  wydatków za 2018 rok

 

Konto bankowe

Konto własne

 

wpłaty

wydatki

wpłaty

wydatki

Przychody z ub roku

1230,07 zł

 

1118,27 zł

 

Z zabawy sylwestrowej

2000,00 zł

 

1000,00 zł

 

Dotacja FIO

5000,00 zł

 

 

 

Dotacja UG

10000,00 zł

 

 

 

Składki członkowskie

 

 

690,00 zł

 

Realizacja pilates

 

10000,00 zł

 

15,50 zł

Realizacja FIO

 

5000,00 zł

 

798,56 zł

Pozostałe koszty

 

1021,20 zł

 

588,13 zł

Darowizna na rzecz malowania dachu Izby Pamięci

 

1000,00 zł

 

 

 

Razem

 

18230,07 zł

 

17021,20 zł

 

2808,27 zł

 

1402,19 zł

 

 

Sprawozdanie sporządził

prezes Stowarzyszenia

Zenon Petka

 

 

 
2019-05-12
admin,
 

Podsumowanie akcji „Daj włos”

 

 

15 września została zakończona Akcja "Daj włos", realizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa. Akcja realizowana była  pod patronatem fundacji  Rak and Roll oraz przy współpracy  salonu fryzjerskiego VICTORIA z Ropczyc.

W akcji wzięło udział 11 osób, które łącznie oddały 390 cm włosów.

9 osób z Szufnarowej i 2 osoby spoza.

Włosy obcinała pracownica salonu fryzjerskiego VICTORIA z Ropczyc pani Aleksandra Wójcik – Tęczar.

 

Lista osób, które oddały włosy:

Leśniak Paulina - 30cm i 44cm,

Longosz Wiktoria - 38cm,

Zygmunt Weronika - 38cm,

Bujak Milena - 36cm,

Zięba Alicja -  32cm

Koziarz Maria  - 30cm,

Drygaś Weronika -  30cm,

Długosz Weronika -  30cm,

Opielowska Adrianna  - 29cm,

Tokarska Agnieszka -  25cm

 i Łukasz (anonimowy)  - 28cm

Zgodnie z obietnicą salonu fryzjerskiego osoba, która odda najdłużej włosy otrzyma nagrodę. Nagrody, pod nieobecność Pauliny Leśniak, otrzymały Longosz Wiktoria i Zygmunt Weronika.

 
2018-10-21
admin,
 

Doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny

 

Gmina Wisniowa wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Szufnarowa zrealizowała zadanie pn. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr 53/OW-IX.072.6.10.2018/2018 z dnia 4 lipca 2018r.

Zadanie polegało na doposażeniu stadionu sportowego w mini trybunę stałą dwurzędową oraz organizację wydarzenia kulturalnego – pikniku rodzinnego wraz z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi na stadionie w Szufnarowej.

Zrealizowane zadanie wpisuje się w następujący kierunek działania:

 Umożliwienie mieszkańcom wsi Szufnarowa rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez budowę mini trybun na stadionie. Doposażony stadion przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Szufnarowa z Gminy Wiśniowa, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

 

W realizacji zadania czynny udział brała Ochotnicza Straż Pożarna w Szufnarowej- Partner Projektu, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa – Partner Projektu.

Całkowity koszt realizacji zadania: 16.940,79 zł.

Dofinansowanie : 8.450,00 zł

Zdjęcia w galerii.

 

 

 
2018-10-11
admin,
 

Noc muzeów

Noc muzeów w Izbie Pamięci - Jak żyli i pracowali nasi przodkowie.
Z inicjatywy Ośrodka Kultury z cyklu Odkrywamy nasze Małe Ojczyzny w Izbie Pamięci odbyła się I Noc Muzeów. Mimo złej pogody z historią naszych przodków, z ich ciężką i trudną pracą "ukrytą" w zgromadzonych przedmiotach spotkało się około 70 osób. Utworzenie Izby Pamięci jest wyrazem wdzięczności i hołdem dla ś.p. ks. Kan. Bronisława Domino. Historia tego miejsca łączy się z jego życiem i działalnością w naszej społeczności przez ponad 30 lat. Obiekt i jego eksponaty służą pogłębianiu wiedzy historycznej i wyobrażenie o ciężkiej pracy naszych przodków.

 
2018-05-20
admin,
 

Odkrywamy nasze Małe Ojczyzny

Majówka przy Izbie Pamięci.
Maryjne nabożeństwo majowe zostało odśpiewane tak jak kiedyś przy kapliczkach przydrożnych śpiewano. Celem było pokazanie młodszym a przypomnienie starszym tego pięknego zwyczaju i tradycji. Szczególnie w tym miejscu, gdzie w naszej miejscowości zgromadzone są eksponaty świadczące o życiu i pracy naszych przodków. 

 
2018-05-20
admin,
 

Akcja „Daj włos” dla fundacji RaknRoll.

          W dniu 30 kwietnia 2018 r. odbyła sie pierwsza część akcji przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa  wraz z salonem fryzjerskim Victoria w Ropczycach pod nazwą „Daj włos” dla fundacji RaknRoll. Akcja polega na darmowym oddawaniu włosów na peruki dla kobiet po chemioterapii walczących z rakiem.  W pierwszej części organizowanej akcji swoje włosy oddały: Koziarz Maria z Szufnarowej oraz Leśniak Paulina z Niewodnej.

W dniu 9 czerwca 2018 r.odbyła się druga część akcji. Na apel Stowarzyszenia odpowiedziały uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i przekazały bezpłatnie swoje włosy. Zaangażowane w akcję dziewczynki to: Drygaś Weronika, Długosz Weronika, Longosz Wiktoria, Zięba Alicja i Zygmunt Weronika.

Akcja trwa nadal. Może w niej wziąć udział mały, duży, on, ona, każdy kto ma minimum 25 cm włosów do ścięcia i zmieniając swój wygląd chce zrobić coś dobrego dla innych. Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel. 

Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel. Zdjęcia z akcji znajdują się w galerii zdjęć.

 
2018-05-01
admin,
 

Spotkanie członków Stowarzyszenia z grupą mieszkańców

W dniu 10 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa z grupą mieszkańców okolicy planowanej inwestycji polegającej na "wydobyciu piaskowca ze złoża Szufnarowa metodą odkrywkową..." na temat zagrożeń związanych z tą inwestycją.

Planowane są kolejne spotkania z wszystkimi mieszkańcami w celu uzyskania ich opinii w tym temacie.

 
2018-02-10
admin,
 

"Kamieniołom" w Szufnarowej? Jaki będzie wpływ na nasze domy, wodę, środowisko?

 

Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego

  Wiśniowa, dnia 09.01.2018r.

Ś.6220.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu do organu opiniującego

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257) oraz stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. w/w ustawy, w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 09.01.2018r. wystąpiono do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 09.01.2018r. do dnia 24.01.2018r.

                                                                                                                            

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

 
2018-01-16
admin,
 

Sukces uczennicy klasy VII

Klaudia Furtek - uczennica klasy VII zakwalifikowała się do III Kuratoryjnego Wojewódzkiego etapu konkursu z języka polskiego. Gratuluję uczennicy sukcesu i życzę dalszych osiągnięć.

Nauczyciel j. polskiego mgr Jolanta Nowak-Jajko

 
2018-01-04
admin,
 

Nasza szopka

Aktywna Szufnarowa. Dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowej rodziny możemy się pochwalić piękną ruchomą szopką. Brawo.
https://youtu.be/zrqIvGf8iPs

 
2017-12-27
admin,
 

Szufnarowa bezpieczna.

Tak twierdzą mieszkańcy naszej wioski, okazując bierną postawę na zorganizowane spotkanie z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Strzyżowie. Na zaproszenie i informację Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi odpowiedziało aż 4 osoby przychodząc na spotkanie. Na spotkaniu poruszone były ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa i współpracy z policją w celu usprawnienia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku naruszenia prawa. Dziękuję pracownikom Policji oraz osobom, które zechciały porozmawiać na te ważne tematy.

 
2017-10-27
admin,
 

Piknik - integrowanie wioski

W sobotę 21 października odbył się piknik. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka. Piknik był zorganizowany na podsumowanie projektu Aktywna Szufnarowa, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Społecznych. Partnerami byli: Ochotnicza Straż Pożarna i  KGW z Szufnarowej. Na pikniku prezentowali swoje prace lokalni twórcy: Zofia Arciszewska, Halina Arciszewska w kategorii haft krzyżykowy, Krzysztof Gabor - rzeźba i płaskorzeźba oraz Stanisław Koziarz - malarstwo. W czasie pikniku odbył się pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego przygotowany przez OSP Szufnarowa i Powiatową Straż ze Strzyżowa. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się także z wystawą  sprzęttu policyjnego zorganizowaną przez jednostkę Powiatowej Policji w Strzyżowie. Wiele było atrakcji dla dzieci na zjeżdżalni i dmuchanym zamku, na nowo otwartym placu zabaw i w czasie konkurencji sportowo- rekreacyjnych. W miłej, wesołej i przyjaznej atmosferze podczas pikniku można było degustować regionalne potrawy, takie  jak tradycyjne proziaki, smalec z ogórkami i grzybkami, oponki, roladki, domowy chleb, pastę z soczewicy oraz kiełbaskę i kaszankę z grilla i tradycyjny bigos. Dzieci oprócz zabawy otrzymały watę cukrową i popkorn, uczestniczyły w spotkaniu z animatorkami ruchu. Jesienna pogoda w czasie pikniku także dopisała i nie przeszkodziła w jego organizacji. Zdjęcia z pikniku można zobaczyć w galerii zdjęć naszej strony.

 
2017-10-22
,
 

Zaproszenie na piknik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Grupa Odnowy Wsi Szufnarowa, Rada Sołecka zapraszają

na piknik w dniu 21 października 2017 r. na stadionie LKS Albatros w Szufnarowej.

W programie:

- OTWARCIE  NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI,

- PODSUMOWANIE PROJEKTU F I O, AKTYWNA SZUFNAROWA

- TURNIEJ WSI O PUCHAR SOŁTYSA

- DARMOWY POCZĘSTUNEK

- WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH .

Zapraszamy

 
2017-10-17
admin,
 

PIKNIK

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa organizuje 

PIKNIK INTEGRACYJNY

który odbędzie się 21 października 2017 r. o godz. 14.00

na stadionie LKS Albatros.

Piknik będzie podsumowaniem projektu Aktywna Szufnarowa.

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

 
2017-10-17
admin,
 

Pilates

Informuję wszystkich zainteresowanych, że od 18 września rozpoczyna się jesienna edycja Pilates. Spotykamy się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 19.00

 
2017-09-18
admin,
 

Gminne dożynki 2017

Szufnarowa szykuje dożynki gminne a pogoda płata figle. 

 
2017-08-19
admin,
 

Coś dla dzieci w Szufnarowej

 

Informujemy, że Sołectwo Szufnarowa uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 r

Przygotowany został wniosek o dofinansowanie, który zakłada realizację inwestycji pn : „Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw”.

 
2017-08-07
admin,
 

Akademia Szufnarowej

Przez całe wakacje trwają wykłady w Akademii Szufnarowej.

W czwartek 10 sierpnia kolejny wykład. Tym razem będzie o znaczeniu wody w naszym organizmie. Zapraszamy, budynek Rady Sołeckiej godzina 19 00

 
2017-08-07
admin,
 

Akademia Szufnarowej

Akademia Szufnarowej to kolejne działanie.

 "Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Działanie skierowane jest do wszystkich chętnych w wieku około 50 lat i więcej. Tworzy je cykl 8 wykładów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia.

Wykłady prowadzone będą w każdy czwartek o godzinie 1900  w budynku Rady Sołeckiej w Szufnarowej.

Terminy wykładów:

  • 13 lipca 2017 r.
  • 20 lipca 2017 r.
  • 27 lipca 2017 r.
  • 3 sierpnia 2017 r.
  • 10 sierpnia 2017 r.
  • 17 sierpnia 2017 r.
  • 24 sierpnia 2017 r.
  • 31 sierpnia 2017 r.
 
2017-07-23
admin,
 

Pilates

Ruszyło pierwsze działanie naszego stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Gminy na prowadzenie zajęć pilates dla chętnych osób, które chcą usprawnić swoja aktywność fizyczną. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną trenerkę Pilates, odbywają się w poniedziałki i piątki w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. 

 
2017-07-10
admin,
 

Witamy w Serwisie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa

Witamy Serdecznie w Serwisie informacyjnym Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa.

Zamieszczane tu będą informacje związane z naszą miejscowością pod nazwą Aktywna Szufnarowa.

Zapraszamy do śledzenia strony oraz wysyłania komentarzy  i pomysłów 

 
2017-06-26
admin,