Stowarzyszenie Wsi Szufnarowa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Szufnarowa

Podsumowanie akcji „Daj włos”

 

 

15 września została zakończona Akcja "Daj włos", realizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa. Akcja realizowana była  pod patronatem fundacji  Rak and Roll oraz przy współpracy  salonu fryzjerskiego VICTORIA z Ropczyc.

W akcji wzięło udział 11 osób, które łącznie oddały 390 cm włosów.

9 osób z Szufnarowej i 2 osoby spoza.

Włosy obcinała pracownica salonu fryzjerskiego VICTORIA z Ropczyc pani Aleksandra Wójcik – Tęczar.

 

Lista osób, które oddały włosy:

Leśniak Paulina - 30cm i 44cm,

Longosz Wiktoria - 38cm,

Zygmunt Weronika - 38cm,

Bujak Milena - 36cm,

Zięba Alicja -  32cm

Koziarz Maria  - 30cm,

Drygaś Weronika -  30cm,

Długosz Weronika -  30cm,

Opielowska Adrianna  - 29cm,

Tokarska Agnieszka -  25cm

 i Łukasz (anonimowy)  - 28cm

Zgodnie z obietnicą salonu fryzjerskiego osoba, która odda najdłużej włosy otrzyma nagrodę. Nagrody, pod nieobecność Pauliny Leśniak, otrzymały Longosz Wiktoria i Zygmunt Weronika.

 
2018-10-21
admin,
 

Doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny

 

Gmina Wisniowa wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Szufnarowa zrealizowała zadanie pn. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr 53/OW-IX.072.6.10.2018/2018 z dnia 4 lipca 2018r.

Zadanie polegało na doposażeniu stadionu sportowego w mini trybunę stałą dwurzędową oraz organizację wydarzenia kulturalnego – pikniku rodzinnego wraz z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi na stadionie w Szufnarowej.

Zrealizowane zadanie wpisuje się w następujący kierunek działania:

 Umożliwienie mieszkańcom wsi Szufnarowa rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez budowę mini trybun na stadionie. Doposażony stadion przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Szufnarowa z Gminy Wiśniowa, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

 

W realizacji zadania czynny udział brała Ochotnicza Straż Pożarna w Szufnarowej- Partner Projektu, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa – Partner Projektu.

Całkowity koszt realizacji zadania: 16.940,79 zł.

Dofinansowanie : 8.450,00 zł

Zdjęcia w galerii.

 

 

 
2018-10-11
admin,
 

Noc muzeów

Noc muzeów w Izbie Pamięci - Jak żyli i pracowali nasi przodkowie.
Z inicjatywy Ośrodka Kultury z cyklu Odkrywamy nasze Małe Ojczyzny w Izbie Pamięci odbyła się I Noc Muzeów. Mimo złej pogody z historią naszych przodków, z ich ciężką i trudną pracą "ukrytą" w zgromadzonych przedmiotach spotkało się około 70 osób. Utworzenie Izby Pamięci jest wyrazem wdzięczności i hołdem dla ś.p. ks. Kan. Bronisława Domino. Historia tego miejsca łączy się z jego życiem i działalnością w naszej społeczności przez ponad 30 lat. Obiekt i jego eksponaty służą pogłębianiu wiedzy historycznej i wyobrażenie o ciężkiej pracy naszych przodków.

 
2018-05-20
admin,
 

Odkrywamy nasze Małe Ojczyzny

Majówka przy Izbie Pamięci.
Maryjne nabożeństwo majowe zostało odśpiewane tak jak kiedyś przy kapliczkach przydrożnych śpiewano. Celem było pokazanie młodszym a przypomnienie starszym tego pięknego zwyczaju i tradycji. Szczególnie w tym miejscu, gdzie w naszej miejscowości zgromadzone są eksponaty świadczące o życiu i pracy naszych przodków. 

 
2018-05-20
admin,
 

Akcja „Daj włos” dla fundacji RaknRoll.

          W dniu 30 kwietnia 2018 r. odbyła sie pierwsza część akcji przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa  wraz z salonem fryzjerskim Victoria w Ropczycach pod nazwą „Daj włos” dla fundacji RaknRoll. Akcja polega na darmowym oddawaniu włosów na peruki dla kobiet po chemioterapii walczących z rakiem.  W pierwszej części organizowanej akcji swoje włosy oddały: Koziarz Maria z Szufnarowej oraz Leśniak Paulina z Niewodnej.

W dniu 9 czerwca 2018 r.odbyła się druga część akcji. Na apel Stowarzyszenia odpowiedziały uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i przekazały bezpłatnie swoje włosy. Zaangażowane w akcję dziewczynki to: Drygaś Weronika, Długosz Weronika, Longosz Wiktoria, Zięba Alicja i Zygmunt Weronika.

Akcja trwa nadal. Może w niej wziąć udział mały, duży, on, ona, każdy kto ma minimum 25 cm włosów do ścięcia i zmieniając swój wygląd chce zrobić coś dobrego dla innych. Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel. 

Dziękujemy za okazany gest solidarności dla osób walczących z rakiem i przekazanie włosów na szczytny cel. Zdjęcia z akcji znajdują się w galerii zdjęć.

 
2018-05-01
admin,
 

Spotkanie członków Stowarzyszenia z grupą mieszkańców

W dniu 10 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa z grupą mieszkańców okolicy planowanej inwestycji polegającej na "wydobyciu piaskowca ze złoża Szufnarowa metodą odkrywkową..." na temat zagrożeń związanych z tą inwestycją.

Planowane są kolejne spotkania z wszystkimi mieszkańcami w celu uzyskania ich opinii w tym temacie.

 
2018-02-10
admin,
 

"Kamieniołom" w Szufnarowej? Jaki będzie wpływ na nasze domy, wodę, środowisko?

 

Obwieszczenie o wystąpieniu do organu opiniującego

  Wiśniowa, dnia 09.01.2018r.

Ś.6220.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu do organu opiniującego

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257) oraz stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. w/w ustawy, w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 22,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że w dniu 09.01.2018r. wystąpiono do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz na terenie wszystkich gmin objętych postępowaniem.

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 09.01.2018r. do dnia 24.01.2018r.

                                                                                                                            

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

 
2018-01-16
admin,
 

Sukces uczennicy klasy VII

Klaudia Furtek - uczennica klasy VII zakwalifikowała się do III Kuratoryjnego Wojewódzkiego etapu konkursu z języka polskiego. Gratuluję uczennicy sukcesu i życzę dalszych osiągnięć.

Nauczyciel j. polskiego mgr Jolanta Nowak-Jajko

 
2018-01-04
admin,
 

Nasza szopka

Aktywna Szufnaowa. Dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowej rodziny możemy się pochwalić piękną ruchomą szopką. Brawo.
https://youtu.be/zrqIvGf8iPs

 
2017-12-27
admin,
 

Szufnarowa bezpieczna.

Tak twierdzą mieszkańcy naszej wioski, okazując bierną postawę na zorganizowane spotkanie z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Strzyżowie. Na zaproszenie i informację Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi odpowiedziało aż 4 osoby przychodząc na spotkanie. Na spotkaniu poruszone były ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa i współpracy z policją w celu usprawnienia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku naruszenia prawa. Dziękuję pracownikom Policji oraz osobom, które zechciały porozmawiać na te ważne tematy.

 
2017-10-27
admin,
 

Piknik - integrowanie wioski

W sobotę 21 października odbył się piknik. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka. Piknik był zorganizowany na podsumowanie projektu Aktywna Szufnarowa, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Społecznych. Partnerami byli: Ochotnicza Straż Pożarna i  KGW z Szufnarowej. Na pikniku prezentowali swoje prace lokalni twórcy: Zofia Arciszewska, Halina Arciszewska w kategorii haft krzyżykowy, Krzysztof Gabor - rzeźba i płaskorzeźba oraz Stanisław Koziarz - malarstwo. W czasie pikniku odbył się pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego przygotowany przez OSP Szufnarowa i Powiatową Straż ze Strzyżowa. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się także z wystawą  sprzęttu policyjnego zorganizowaną przez jednostkę Powiatowej Policji w Strzyżowie. Wiele było atrakcji dla dzieci na zjeżdżalni i dmuchanym zamku, na nowo otwartym placu zabaw i w czasie konkurencji sportowo- rekreacyjnych. W miłej, wesołej i przyjaznej atmosferze podczas pikniku można było degustować regionalne potrawy, takie  jak tradycyjne proziaki, smalec z ogórkami i grzybkami, oponki, roladki, domowy chleb, pastę z soczewicy oraz kiełbaskę i kaszankę z grilla i tradycyjny bigos. Dzieci oprócz zabawy otrzymały watę cukrową i popkorn, uczestniczyły w spotkaniu z animatorkami ruchu. Jesienna pogoda w czasie pikniku także dopisała i nie przeszkodziła w jego organizacji. Zdjęcia z pikniku można zobaczyć w galerii zdjęć naszej strony.

 
2017-10-22
,
 

Zaproszenie na piknik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Grupa Odnowy Wsi Szufnarowa, Rada Sołecka zapraszają

na piknik w dniu 21 października 2017 r. na stadionie LKS Albatros w Szufnarowej.

W programie:

- OTWARCIE  NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI,

- PODSUMOWANIE PROJEKTU F I O, AKTYWNA SZUFNAROWA

- TURNIEJ WSI O PUCHAR SOŁTYSA

- DARMOWY POCZĘSTUNEK

- WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH .

Zapraszamy

 
2017-10-17
admin,
 

PIKNIK

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa organizuje 

PIKNIK INTEGRACYJNY

który odbędzie się 21 października 2017 r. o godz. 14.00

na stadionie LKS Albatros.

Piknik będzie podsumowaniem projektu Aktywna Szufnarowa.

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

 
2017-10-17
admin,
 

Pilates

Informuję wszystkich zainteresowanych, że od 18 września rozpoczyna się jesienna edycja Pilates. Spotykamy się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 19.00

 
2017-09-18
admin,
 

Gminne dożynki 2017

Szufnarowa szykuje dożynki gminne a pogoda płata figle. 

 
2017-08-19
admin,
 

Coś dla dzieci w Szufnarowej

 

Informujemy, że Sołectwo Szufnarowa uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 r

Przygotowany został wniosek o dofinansowanie, który zakłada realizację inwestycji pn : „Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw”.

 
2017-08-07
admin,
 

Akademia Szufnarowej

Przez całe wakacje trwają wykłady w Akademii Szufnarowej.

W czwartek 10 sierpnia kolejny wykład. Tym razem będzie o znaczeniu wody w naszym organizmie. Zapraszamy, budynek Rady Sołeckiej godzina 19 00

 
2017-08-07
admin,
 

Akademia Szufnarowej

Akademia Szufnarowej to kolejne działanie.

 "Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Działanie skierowane jest do wszystkich chętnych w wieku około 50 lat i więcej. Tworzy je cykl 8 wykładów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia.

Wykłady prowadzone będą w każdy czwartek o godzinie 1900  w budynku Rady Sołeckiej w Szufnarowej.

Terminy wykładów:

  • 13 lipca 2017 r.
  • 20 lipca 2017 r.
  • 27 lipca 2017 r.
  • 3 sierpnia 2017 r.
  • 10 sierpnia 2017 r.
  • 17 sierpnia 2017 r.
  • 24 sierpnia 2017 r.
  • 31 sierpnia 2017 r.
 
2017-07-23
admin,
 

Pilates

Ruszyło pierwsze działanie naszego stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Gminy na prowadzenie zajęć pilates dla chętnych osób, które chcą usprawnić swoja aktywność fizyczną. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną trenerkę Pilates, odbywają się w poniedziałki i piątki w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. 

 
2017-07-10
admin,
 

Witamy w Serwisie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa

Witamy Serdecznie w Serwisie informacyjnym Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa.

Zamieszczane tu będą informacje związane z naszą miejscowością pod nazwą Aktywna Szufnarowa.

Zapraszamy do śledzenia strony oraz wysyłania komentarzy  i pomysłów 

 
2017-06-26
admin,