Stowarzyszenie Wsi Szufnarowa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Szufnarowa

Nasze zadania

Główne zadania Stowarzyszenia to:

  • wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi
  • integracja ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego
  • wspieranie demokracji
  • ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków
  • wypowiadanie się w sprawach publicznych
  • krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa
  • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
  • aktywizacja mieszkańców.